Obvestilo o varstvu podatkov

Content

V družbi Robert Bosch, d. o. o., (v nadaljevanju: »Bosch«, »mi«, »nas« ali »nam«) se vam zahvaljujemo za obisk na naših spletnih straneh (www.bosch-avtodeli.si, v nadaljevanju skupaj »spletne storitve«) in tudi za vaše zanimanje za našo družbo in izdelke ter za Boscheve seminarje.

1. BOSCH spoštuje vašo zasebnost

Za nas sta zaščita vaše zasebnosti pri obdelavi osebnih podatkov in varnost vseh poslovnih podatkov zelo pomembni. Osebne podatke, pridobljene z vašim obiskom naših spletnih ponudb, obdelujemo zaupno in izključno skladno z zakonskimi predpisi.

Zaščita podatkov in informacijska varnost sta del varnostne politike našega podjetja.

2. Upravljavec

Bosch je upravljavec, odgovoren za obdelavo vaših podatkov; izjeme so opisane v tem obvestilu o varstvu podatkov.

V nadaljevanju so navedeni naši podatki za stike:

Robert Bosch, d. o. o.

Ulica kneza Branimira 22

10000 Zagreb

Uprava

Mirsada Kudrić, direkorica

Boscheve kontaktne informacije

385 (0)1 2958-071

Registrsko sodišče:

Gospodarsko sodišče (Trgovački sud) v Zagrebu, MŠ: 080090992

OIŠ/ID za DDV:

54135594229 / HR54135594229

3. Zbiranje, obdelava in uporaba osebnih podatkov

3.1. Kategorije podatkov, ki se obdelujejo

Obdelujejo se naslednje kategorije podatkov:

• Podatki, zbrani z obrazcev za prijavo na Boscheve seminarje:

o ime in priimek udeleženca;

o ime in priimek ter e-naslov kontaktne osebe;

o ime in/ali priimek veletrgovca/klienta (če ste fizična oseba, vaše ime in/ali priimek pa je del imena/podjetja).

3.2. Načela

Osebni podatki zajemajo vse informacije, povezane z identificirano fizično osebo ali osebo, ki se lahko identificira, vključujejo pa npr. imena, naslove, telefonske številke, e-naslove, pogodbene matične podatke, pogodbene podatke za obračunavanje in podatke o plačilih, kar je odraz identitete osebe.

Osebne podatke (vključno z IP-naslovom) zbiramo, obdelujemo in uporabljamo le, če za to obstaja pravna podlaga, ali z vašim soglasjem za obdelavo ali uporabo osebnih podatkov npr. z registracijo.

3.3. Namen in pravna podlaga za obdelavo podatkov

Mi in naši ponudniki storitev obdelujemo osebne podatke za naslednje namene:

3.3.1. Za organiziranje Boschevih seminarjev

• Pravna podlaga: izvajanje pogodbe, kjer ste stranka, ali ukrepanje na vašo zahtevo pred podpisom pogodbe (na primer zaradi preverjanja, ali se lahko udeležite izbranega seminarja, ali so še prosta mesta itd.).

• Glejte razdelek »3.5.1. Posredovanje podatkov drugim upravljavcem«

3.3.2. Za odpravo ovir pri zagotavljanju storitev in zaradi varnostnih razlogov

• Pravna podlaga: izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti v okviru varnosti podatkov in upravičen interes za odpravo ovir pri zagotavljanju storitev ter za varnost naših ponudb.

3.3.3. Zaščita in obramba naših pravic

• Pravna podlaga: naš upravičeni interes za zaščito in obrambo naših pravic.

3.4. Otroci

Naše spletne storitve in seminarji niso namenjeni otrokom, mlajšim od 16 let.

3.5. Posredovanje podatkov

3.5.1. Posredovanje podatkov drugim upravljavcem

Vaši osebni podatki se posredujejo drugim upravljavcem samo, kadar je to potrebno za izvajanje pogodb, če imamo mi ali tretja oseba upravičen interes za prenos ali ste vi dali soglasje. Podrobnosti glede pravnih podlag so navedene v členu »3.3 Namen in pravna podlaga za obdelavo podatkov«. Tretje osebe so lahko tudi preostale družbe v skupini Bosch. Posredovanje podatkov tretjim osebam na podlagi upravičenega interesa je razloženo v tem obvestilu o varstvu podatkov.

Poleg tega se lahko podatki posredujejo drugim upravljavcem na podlagi zakonskih predpisov ali skladno s sodnimi ali upravnimi izvršilnimi nalogi.

3.5.2. Ponudniki storitev (splošno)

Angažirali smo zunanje ponudnike storitev za opravljanje določenih nalog, kot so prodajne in trženjske storitve, upravljanje pogodb, plačilni promet, programiranje, gostovanje podatkov ter storitve podpore in servisa. Te ponudnike storitev smo izbrali skrbno in jih redno preverjamo, še posebej, če gre za njihovo skrbnost pri upravljanju podatkov in za varstvo shranjenih podatkov. Vsi ponudniki storitev so dolžni ohranjati zaupnost in spoštovati zakonske določbe. Ponudniki storitev so lahko tudi druge družbe v skupini Bosch.

3.6. Prenos k uporabnikom zunaj EGP

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo prejemnikom, ki niso države članice Evropskega gospodarskega prostora (EGP).

3.7. Trajanje hrambe; roki hrambe

Vaše podatke shranjujemo toliko časa, kot je potrebno za zagotavljanje naših spletnih ponudb in storitev, povezanih z njimi, ali dokler imamo upravičen interes za njihovo hrambo (npr. tudi po poteku pogodbe imamo lahko še naprej upravičen interes za trženje po običajni pošti). Če vaše podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve, vaše podatke hranimo za obdobje, za katero ste dali soglasje. Po preteku tega obdobja bomo v roku 12 mesecev vaše podatke izbrisali. V vseh drugih primerih vaše osebne podatke zbrišemo, izjema so le podatki, ki jih moramo hraniti skladno z zakonskimi obveznostmi (npr. skladno z davčnimi in gospodarskimi zakoni smo za določeno obdobje dolžni hraniti določene dokumente, kot so pogodbe in računi).

4. Varnost

Naši zaposleni in podjetja, ki opravljajo storitve v našem imenu, so zavezani zaupnosti in upoštevanju veljavnih zakonov o varstvu podatkov.

Izvajamo vse potrebne tehnične in organizacijske ukrepe, da zagotovimo ustrezno raven varnosti in zaščitimo vaše podatke, ki jih upravljamo, zlasti pred tveganjem nedovoljenega ali nezakonitega uničenja, manipulacije, izgube, spremembe, nepooblaščenega razkritja ali nepooblaščenega dostopa. Naši varnostni ukrepi se skladno s tehnološkim napredkom nenehno izboljšujejo. Nekateri od naših varnostnih ukrepov so:

• implementacija psevdonimizacije baze podatkov, kadar je to mogoče;

• uporaba sodobnih metod zaščite in nadzora dostopa do podatkovnih virov, ki vsebujejo osebne podatke;

• stalen nadzor nad našimi viri (fizičnih prostorov, kjer so shranjeni vaši podatki), ki se uporabljajo za obdelavo osebnih podatkov.

5. Pravice uporabnikov

Za uveljavljanje svojih pravic uporabite informacije v razdelku »14. Stik«. Prosimo, da pri tem omogočite svojo edinstveno identifikacijo.

Pravica do informacij in dostopa:

• Imate pravico, da od nas pridobite potrdilo, ali se vaši osebni podatki obdelujejo ali ne, in če se obdelujejo, da imate pravico do vpogleda v njih.

Pravica do popravka in brisanja:

• Imate pravico, da od nas zahtevate popravek svojh nepravilnih osebnih podatkov, in sicer brez odlašanja. Glede na namen obdelave podatkov imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, med drugim z dodatno izjavo.

• To se ne nanaša na podatke, ki se zahtevajo za obračunske ali računovodske namene ali za katere velja zakonsko obvezno obdobje hrambe. Če pa dostop do takih podatkov ni potreben, je njihova obdelava omejena (preberite nadaljevanje).

Omejevanje obdelave:

• Imate pravico zahtevati – dokler so izpolnjene zakonske zahteve – omejitev obdelave podatkov.

Ugovor zoper obdelavo podatkov:

• Kadar koli imate pravico vložiti ugovor zoper našo obdelavo podatkov. Takrat vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če bomo dokazali skladnost z zakonskimi zahtevami, da bi zagotovili utemeljene razloge za nadaljnjo obdelavo, ki presega vaše interese, pravice in svoboščine, ali za vzpostavitev, izvrševanje ali zaščito zakonskih zahtev.

Ugovor zoper obdelavo podatkov na osnovi pravne podlage »upravičenega interesa«:

• Poleg tega imate kadar koli pravico ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov, če temelji na zakonsko upravičenem interesu. V tem primeru bomo prekinili obdelavo vaših podatkov, razen če bomo dokazali prepričljive in veljavne razloge skladno s pravnimi zahtevami za obdelavo, ki presegajo vaše pravice.

Preklic soglasja:

• Če ste dali soglasje za obdelavo svojih podatkov, imate pravico do preklica soglasja s takojšnjim učinkom. Zakonitost obdelave podatkov, ki je bila opravljena pred preklicem soglasja, ostane nespremenjena.

6. Pravica do pritožbe nadzornemu organu:

Imate pravico, da vložite pritožbo nadzornemu organu. Pritožbo lahko vložite nadzornemu organu, ki je odgovoren za vaš kraj bivanja ali vašo državo, ali pa nadzornemu organu, ki je odgovoren za nas. Za nas je odgovoren naslednji nadzorni organ:

Informacijski pooblaščenec

Zaloška cesta 59

1000 Ljubljana

Slovenija

T: 01 230 97 30

F: 01 230 97 78

E-pošta: gp.ip(at)ip-rs.si

7. Strežniški dnevniki (Log files)

Vsakič, ko ste na spletu, vaš brskalnik pošilja določene informacije, ki jih shranjujemo v t. i. strežniške dnevnike.

Strežniške dnevnike hranimo le kratek čas, izključno zato, da bi prepoznali motnje, ter iz varnostnih razlogov (npr. zaradi obrazložitve poskusa napada), nato pa jih zbrišemo. Strežniških dnevnikov, ki jih moramo obdržati kot dokazila, ne brišemo, dokler se določen incident v celoti ne razreši, v določenih primerih pa jih moramo predati preiskovalnim organom.

Strežniški dnevniki se uporabljajo tudi za analizo (brez popolnega IP-naslova ali z njim); glejte »5. člen. Spletna analiza«.

V strežniških dnevnikih se še posebej shranjujejo naslednje informacije:

• IP-naslov (naslov internetnega protokola) naprave, ki se uporablja za dostop do spletnih ponudb;

• ID mobilne naprave, če uporaba spletnih ponudb poteka na mobilni napravi;

• naslov spletne strani, na kateri je spletna ponudba (tako imenovani URL vira ali URL priporočila);

• naziv ponudnika storitve, po katerem se je pristopalo do spletnih ponudb;

• naziv datoteke ali informacij, do katerih se je pristopalo;

• datum, čas in trajanje preklica podatkov;

• količina prenesenih podatkov;

• operacijski sistem in informacije o uporabljenem spletnem brskalniku, vključno z nameščenimi dodatki (npr. Flash Player);

• koda statusa http (npr. »uspešna zahteva« ali »iskana datoteka ni najdena«).

8. Uporaba piškotkov

8.1. Splošno

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se shranijo na vašem računalniku ob obisku spletne ponudbe. Ob ponovnem obisku spletne ponudbe bo vaš brskalnik poslal vsebino piškotkov nazaj njenemu ponudniku in s tem omogočil ponovno prepoznavanje naprave. Branje piškotkov nam omogoča, da svojo spletno ponudbo izdelamo tako, da bo optimalna za vas in da vam olajšamo njeno uporabo.

8.2. Informacije o piškotkih, ki se uporabljajo na tej strani, lahko poiščete na dnu strani www.bosch-avtodeli.si

9. Spletna analiza

Potrebujemo statistične podatke o uporabi naših spletnih ponudb, da jih bomo lahko ustvarjali tako, da bodo bolje prilagojene uporabniku ter da bomo lahko opravljali meritve razpona in tržne raziskave.

V ta namen uporabljamo posebna orodja za spletno analizo, ki so opisana v tem razdelku.

Ta orodja izdelujejo profile uporabe s pomočjo piškotkov za analizo ali na podlagi ocene, da strežniški dnevniki ne vsebujejo osebnih podatkov. Orodja ne uporabljajo IP-naslovov ali pa jih takoj skrajšajo.

Ponudniki orodij obdelujejo podatke samo kot izvršitelji obdelave skladno z našimi navodili in ne za lastne potrebe.

V nadaljevanju lahko najdete informacije o vsakem ponudniku orodij in o tem, kako lahko vložite ugovor zoper zbiranje in obdelavo podatkov s pomočjo orodij.

Vedeti morate, da je pri orodju, ki uporablja piškotke za zavrnitev, funkcija zavrnitve povezana z napravo ali brskalnikom, zato velja za napravo ali brskalnik, ki se trenutno uporablja. Če uporabljate več naprav ali brskalnikov, morate zavrniti namestitev piškotkov na vsaki napravi in v vsakem uporabljenem brskalniku.

Poleg tega se lahko na splošno izognete izdelavi profila uporabe s splošno dezaktivacijo uporabe piškotkov; več informacij o tem se nahaja na dnu strani www.bosch-avtodeli.si

9.1. WebTrends

WebTrends zagotavlja družba WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland, Oregon 97206, ZDA.

Podatki, zbrani na naši strani, so v anonimizirani obliki, da bi se preprečila povezljivost s posameznimi uporabniki. To se konkretno izvede z anonimiziranjem IP-naslova.

Vložite lahko pritožbo zoper zbiranje ali obdelovanje svojih podatkov z izbiro možnosti zavrnitve s klikom na naslednjo povezavo: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp.

10. Vtičniki za družbena omrežja (Social plugins)

V naših spletnih storitvah, vključno s spletno stranjo, uporabljamo t. i. vtičnike (priključke) za različna družbena omrežja (social plugins), ki so posamično opisani v tem razdelku.

Med vašo uporabo vtičnikov za družbena omrežja, vaš spletni brskalnik vzpostavi neposredno povezavo s strežnikom posameznega družbenega omrežja.

Ponudnik družbenih omrežij tako prejme informacijo, da je vaš brskalnik dostopil do naših posameznih spletnih storitev, celo če nimate uporabniškega računa pri tem ponudniku ali trenutno niste prijavljeni v ta račun. Strežniški dnevniki (vključno z IP-naslovi) se neposredno prenašajo z vašega spletnega brskalnika na strežnik, ki pripada ponudniku, in morda se tam tudi shranjujejo. Ponudnik ali njegov strežnik sta lahko zunaj EU ali EGP (npr. v ZDA).

Vtičniki so samostojni podaljški ponudnikov družbenih omrežij. Zato nimamo možnosti vplivati na obseg podatkov, ki jih taki priključki zbirajo in shranjujejo.

Informacije o namenu in obsegu zbiranja podatkov, nadaljnji obdelavi in uporabi informacij s strani družbenega omrežja ter o pravicah in možnostih za zaščito vaše zasebnosti lahko najdete tako, da si preberete politiko zasebnosti ustreznega družbenega omrežja.

Če ne želite, da ponudniki družbenih omrežij prejemajo in po potrebi shranjujejo ali uporabljajo vaše podatke, ne smete uporabljati njihovih vtičnikov.

Z uporabo t. i. rešitve dvoklika (two-click solution) vas ščitimo tako, da ponudniki družbenih omrežij ne beležijo in obdelujejo vaših obiskov na naših straneh skladno z zadanimi nastavitvami. Ob dostopu na katero izmed naših spletnih strani, ki vsebujejo take vtičnike, so ti že dezaktivirani. Le če boste kliknili na gumb, se bodo taki vtičniki aktivirali.

Soglasje, ki ste nam ga dali s klikom, se shrani v naš »privacy-social« piškotek. Več informacij o naših piškotkih lahko najdete na dnu strani www.bosch-avtodeli.si

10.1. Vtičniki za Facebook

Z omrežjem Facebook na strani www.facebook.com upravlja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA, 94304, ZDA (»Facebook«). Na strani https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US lahko najdete pregled Facebookovih vtičnikov in si jih tudi ogledate; na strani https://www.facebook.com/policy.php lahko najdete informacije o Facebookovi zaščiti podatkov.

10.2. Vtičniki za Twitter

Z omrežjem Twitter upravlja Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA, 94103, ZDA (»Twitter«). Na strani https://developer.twitter.com/ lahko najdete pregled Twitterjevih vtičnikov in si jih tudi ogledate; na strani https://twitter.com/en/privacy lahko najdete informacije o Twitterjevi zaščiti podatkov.

10.3. Vtičniki za Pinterest

Z omrežjem Pinterest upravlja Pinterest Inc, 808 Brennan St, San Francisco, CA 94103, ZDA (»Pinterest«). Na strani https://developers.pinterest.com/ lahko najdete pregled Pinterestovih vtičnikov in si jih tudi ogledate; na strani https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy lahko najdete informacije o Pinterestovi zaščiti podatkov.

10.4. Vtičniki za Linkedin

Z omrežjem LinkedIn upravlja LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ZDA (»LinkedIn«). Na strani https://developer.linkedin.com/plugins lahko najdete pregled LinkedInovih priključkov in si jih tudi ogledate; na strani https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy lahko najdete informacije o LinkedInovi zaščiti podatkov.

11. YouTube

Naše spletne storitve uporabljajo video platformo YouTube, s katero upravlja YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA, 94066, ZDA (»YouTube«). YouTube je platforma, ki omogoča reproduciranje avdio in video datotek.

Ko dostopate do katere izmed naših spletnih storitev, ki vsebujejo vgrajeni YouTube player, se vzpostavi povezava s storitvijo YouTube, tako da se video zapis ali zvočna datoteka lahko prenese in reproducira. Tako se podatki prenesejo na YouTube kot obdelovalca podatkov. Za obdelavo takih podatkov s strani platforme YouTube nismo odgovorni.

Dodatne informacije o obsegu in namenu zbranih podatkov, o nadaljnji obdelavi in uporabi podatkov YouTube, o vaših pravicah in dostopnih opcijah zasebnosti boste našli v pravilniku o zaščiti podatkov na platformi YouTube.

12. Zunanje povezave

Naše spletne povezave lahko vsebujejo povezave do spletnih strani tretjih oseb – ponudnikov, ki niso povezani z nami. Ko kliknete na tako povezavo, mi ne vplivamo več na zbiranje, obdelavo in uporabo osebnih podatkov, ki jih s klikom na povezavo lahko prenesete na tretjo osebo (na primer IP-naslov ali URL strani, na kateri je povezava), saj so procesi tretjih oseb, seveda, zunaj našega nadzora. Ne prevzemamo odgovornosti za obdelavo takih osebnih podatkov, ki jih opravljajo tretje osebe.

13. Spremembe Obvestil o varstvu podatkov

Pridržujemo si pravico do sprememb naših varnostnih ukrepov in varstva podatkov, če je to potrebno zaradi tehničnega razvoja. V teh primerih bomo skladno s tem spremenili in dopolnili naša obvestila o varstvu podatkov. Prosimo vas, da zato preučite trenutno verzijo naših Obvestil o varstvu podatkov na strani http://si.bosch-automotive.com/sl/si/aa/term_of_use_1/privacy_statement_17.html glede na možnost sprememb.

14. Stik

Če želite vzpostaviti stik z nami, nas najdete na naslovu, navedenem v razdelku »2. Upravljavec«.

Za uveljavljanje pravic in obvestila o incidentih v zvezi z varstvom osebnih podatkov uporabite naslednjo povezavo:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

Za predloge in pritožbe v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov vam priporočamo,

da se obrnete na našega komisarja za varstvo podatkov:

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Information Security and Privacy (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

NEMČIJA

ali

E-naslov: DPO@bosch.com

Veljavno od: 18. 5. 2018

 
 

Za popolno delovanje te spletne strani so potrebni piškotki. Prosimo, aktivirajte piškotke in osvežite svoj brskalnik. Po osvežitvi se bo prikazalo okno za upravljanje piškotkov.

Ta spletna stran uporablja piškotke za namene funkcionalnosti, udobja in statistike. To nastavitev lahko kadarkoli spremenite s klikom na »Spremeni nastavitve«. Če se strinjate z uporabo piškotkov, kliknite na »Da, strinjam se«.